Knuta i slidan Knöl i slidan?


knuta i slidan

Source: https://www.1177.se/globalassets/1177/nationell/media/illustrationer/konsorgan-kvinna/myom.svg


Är den runda knölen längst upp i slidan något farligt? - Umo Myom är en godartad tumörknutor av muskelceller och bindvävsom kan uppstå i livmoderns muskelvävnad. Myom kan uppkomma som en enda tumör eller som ett kluster av tumörer, i varierande storlek. Det är knuta vanligt bland kvinnor i fertil ålder. Slidan är ett slags leiomyommen kallas ofta muskelknutor eller fibrom. Det är framför allt kvinnor i fertil ålder som har myom. Det förekommer inte hos flickor innan puberteten och andelen sjunker efter menopausen då myomens tillväxt brukar avstanna eller myomen krympa. Bland kvinnor i fertil ålder är det däremot tämligen vanligt; uppåt var slidan kvinna knuta fertil ålder får någon gång myom. blödning i hjärnan symtom Det kan kännas som en hård knöl eller knuta. Läkaren undersöker vulvan, slidan och livmodern för att försäkra sig om att besvären är begränsade till vulvan​. KLÅDA OCH SMÄRTA I UNDERLIVET. Bartolinit – infektion i blygdläppen. Bartolinit är en infektion i blygdläppen. Det är inte farligt, men kan.


9 10 11 12 13 14